Triển vọng cho ngành điện tử, điện lạnh của Hàn Quốc trong tương lai

Trong ngành điện tử, điện lạnh hiện nay, một trong những quốc gia đang đạt đỉnh trong lĩnh vực này chính là Hàn Quốc. Hàn Quốc là quốc gia có những công ty toàn cầu như Samsung, LG. Đây những công ty có quy mô lớn, các chi nhánh được đặt khắp tại các quốc gia lân cận như Việt Nam, Trung Quốc,…và đem lại công ăn việc làm cho người dân tại các quốc gia này.

Các chuyên gia dự báo ngành công nghiệp điện tử, điện lạnh tiêu dùng giai đoạn 2017-2025 cùng với phân tích của người chơi trong ngành có thể đạt những bước tiến mới hoàn toàn khả thi bởi nhu cầu thực tế của thị trường tăng cao. Các chuyên gia đã tính toán quy mô ngành điện tử, điện lạnh và chia sẻ doanh thu trên cơ sở doanh thu được tạo ra từ các công ty lớn trong khu vực Hàn Quốc. Ngành công nghiệp điện tử, điện lạnh Hàn Quốc được dự báo trên cơ sở sản xuất và cung ứng điện tử, điện lạnh. Triển vọng ngành công nghiệp điện tử, điện lạnh Hàn Quốc 2017-2025, đã được chuẩn bị dựa trên phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia trong ngành.

 

Báo cáo bao gồm bối cảnh cạnh tranh và vị trí hiện tại của các công ty lớn trong không gian ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng Hàn Quốc. Báo cáo cũng bao gồm mô hình lực lượng năm cánh porter, phân tích SWOT, hồ sơ công ty, chiến lược kinh doanh của người chơi trong ngành điện tử, điện lạnh và mô hình kinh doanh của họ. Báo cáo ngành công nghiệp điện tử, điện lạnh của Hàn Quốc cũng nhận ra phân tích chuỗi giá trị để hiểu sự khác biệt về chi phí, mô hình định giá nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh cho những người doanh nghiệp mới và các doanh nghiệp hiện tại. Báo cáo ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng Hàn Quốc của các chuyên gia bao gồm các công ty có những đóng góp đặc biệt tới ngành điện tử, điện lạnh như: Samsung, LG Electronics, Sony, Panasonic, Koninklijke Philips NV, Haier Consumer Electronics Group, Logitech International, Onida Electronics, Toshiba, Videocon, Hitachi, Ltd., Hisense, TCL, v.v. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách sử dụng kết hợp khách quan thông tin chính và thông tin thứ cấp, bao gồm đầu vào từ những người tham gia chính trong ngành. Báo cáo chứa toàn cảnh ngành điện tử, điện lạnh và nhà cung cấp toàn diện bên cạnh phân tích SWOT của các nhà cung cấp chính. Điện tử, điện lạnh chính là ngành mũi nhọn của Hàn Quốc và được đánh giá với các mức độ tăng trưởng rất cao. Chính vì vậy, các quốc gia lân cận cũng tận dụng lợi thế này để phát triển lĩnh vực điện tử, điện lạnh tại chính quốc gia của mình!

2

No Responses

Write a response