Nhìn nhận về vấn nạn tham nhũng

Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, việc mở cửa hội nhập về kinh tế – xã hội là điều mà rất nhiều quốc gia đang hướng tới và đạt được những kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, ngoài việc đạt được những kết quả tích cự đó,  các quốc gia phảo đối mặt với lại nguy cơ vô cùng to lớn: đó là tham nhũng – một vấn đề rất nóng đang được cả xã hội nhắc đến.

Tham nhũng- căn bệnh nguy hại đối với toàn nhân loại

Tham nhũng được xem là căn bệnh gây nguy hại đối với toàn nhân loại. Vấn nạn này được coi là vấn đề nhức nhối, gây đau đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới ở bất kể trình độ phát triển, định hướng, khu vực và truyền thống văn hóa, với những mức độ và tính chất khác nhau.

Xem link chi tiết: http://kdlc.vn/bo-cong-cu-2/luat-phong-chong-tham-nhung-va-nhung-dieu-can-biet.html

Những quan niệm khác nhau về tham nhũng

Có nhiều quan điểm khác nhau phân tích, đánh giá về căn bệnh mang tính toàn cầu này, tuy nhiên hầu hết chỉ tập trung vào những biểu hiện bề ngoài của nó, những kiến nghị hoặc biện pháp chống tham nhũng vì thế chẳng mấy hiệu quả ngoài việc ít nhiều làm yên lòng dân chúng.

Trên thực tế, việc giải quyết tệ nạn tham nhũng vẫn hoàn toàn bế tắc. Tham nhũng không hề giảm bớt mà trái lại, nó còn trầm trọng hơn. Những người hăng hái chống tham nhũng nhiều khi còn phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Xem thêm tại đây

Đứng trước tình trạng này buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về vấn đề một cách nghiêm túc và triệt để. Rõ ràng, để chống tham nhũng một cách hiệu quả, chúng ta cần có phương pháp tiếp cận mới, cách nhìn mới, không những khách quan hơn mà còn phải toàn diện hơn.

 

No Responses

Write a response