Category: Tổng hợp

Ở Nhật,việc bạn có thiện chí du học không phải là tất cả. Bạn cùng với toàn bộ các học sinh quốc tế đều phải tham gia kỳ thi đầu vào các trường ở Nhật …