Category: Tổng hợp

Nó cần dễ nhìn trong màu đen và trắng Hãy nhớ rằng bạn sẽ quảng cáo doanh nghiệp của bạn trên báo, tạp chí, tờ rơi, v.v. Trên các quảng cáo như vậy, thông thường, …