Category: Tổng hợp

Cơ hội đầu tư sinh lời từ BĐS công nghiệp địa ốc Đại Thiên Lộc năm 2020

Trong nửa đầu 2020, nước ta tiếp thu khoảng 2.145 công trình mới có tổng số vốn đăng ký đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ, nâng cao 95% so với năm ngoái. Hải Phòng và Hà Nội có hoạt động sôi nổi nhất với tổng vốn FDI đăng ký chiếm 30%, tiếp theo sau đó là Bình Dương có 9% và Đồng Nai với 8%. Đó là một …