Category: Dây cáp quang

Những lý do bạn nên lựa chọn cáp quang

Bạn đang vướng mắc khi phải quyết định chọn lựa giữa hệ thống cáp quang đãng và cáp đồng cho những vận dụng mạng máy tính? Bạn cho rằng ngay cả hệ thống cáp quang đã góp phần cách mệnh hóa hoàn toàn các phương tiện thông báo giao thông trong vài thập niên …

Vai trò của dây cáp quang

Như chúng ta đã biết, thời đại công nghệ thông tin phát triển nhanh như vũ bão. Vai trò của công nghệ thông tin đối với đời sống của con người vô cùng to lớn. …