Category: Dây cáp quang

Những lý do bạn nên lựa chọn cáp quang

Bạn đang vướng mắc khi phải quyết định chọn lựa giữa hệ thống cáp quang đãng và cáp đồng cho những vận dụng mạng máy tính? Bạn cho rằng ngay cả hệ thống cáp quang đã góp phần cách mệnh hóa hoàn toàn các phương tiện thông báo giao thông trong vài thập niên …